Over Ons

Rond de zestiger jaren speelden jonge muzikale mensen uit de omgeving van Naarden regelmatig concerten in het stadhuis onder de bezielende leiding van Anthon van der Horst. De oprichting van een professionele concertserie vloeide hier logischerwijze uit voort. Van der Horst vond zijn bestuursleden in deze muzikale kring en de musici trok hij zelf aan uit zijn eigen werkomgeving. Een belangrijk aspect van meet af aan was het uitgebreid en professioneel toelichten van het concertprogramma en daarom heette de serie aanvankelijk dan ook IKON – Instructieve Kamermuziek Organisatie Naarden.

George van Renesse volgt in 1965 Anthon van der Horst op, als voorzitter en als muzikaal adviseur. Een briljant pianist en begeesterd causeur op het muzikale vlak. Zijn radiopraatjes waren veelbeluisterd en evenzo gaf hij meesterlijk toelichting bij de stadhuisconcerten: vertelde anekdotes over de componisten, speelde de thema’s en de harmonieën voor aan de piano en maakte grapjes over de brandweer die de zaal kwam controleren. De musici werden in de pauze op een rijtje stoelen op het podium gezet om vragen van het publiek te beantwoorden en uit te leggen hoe hun instrumenten werkten. Zijn afscheidsoptreden, een Schubert recital was een niet te vergeten gebeurtenis. Het was de tijd van de stencilmachine, enveloppen schrijven, een sigarenkistje (met elastiek) als kassa en de kaartjes knip.

Van 1982 tot 2011 is Jurriaan Röntgen, toen verbonden aan conservatorium in Hilversum, de muzikaal adviseur van de stadhuisconcerten. Met Kees Wolterbeek als voorzitter. De inleidende praatjes werden overgenomen door de musici zelf. Met de komst van Evelyn Swemle als voorzitter die in 2013 is opgevolgd door Dorien van Londen wordt de inleiding weer door de voorzitter gedaan. In 2011 heeft Karien Guinée de rol van muzikaal adviseur overgenomen.

Er wordt langs verschillende lijnen geprogrammeerd. Hedendaags muziek, themaconcerten, concerten met literaire of historische achtergrond, grote gezelschappen en elk jaar een strijkkwartet.

Eind tachtiger jaren was het bijna met de stadhuisconcerten gedaan, het ledenaantal daalde tot 80, te weinig om te kunnen blijven draaien. Maar we hebben het met kunst en vliegwerk (donatie van de leden) gered. Een ander groots evenement waar een steunfonds voor werd opgericht was de aanschaf van de nieuwe vleugel (Yamaha). Onze old lady Steinway had te veel kuren, sommige pianisten wisten nog prachtige klanken te toveren, maar meestal was haar geluid in alle registers te mager. Dankzij de gemeente Naarden en het vleugelfonds beschikken we nu over een voortreffelijke concertvleugel.

De verschillende besturen, die overigens geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen, worden jarenlang gevormd door dezelfde enthousiaste mensen zoals George van Renesse (1965-1982), Mieke Hartvelt-Daelmans (1961-1985), Mr. C.F.A. Wolterbeek (1970-1992), Renée van Erven Dorens-Hudig (1980-2005), Jurriaan Röntgen (1982-2011) en Evelyn Swemle (1990-2013). Zij zijn nu allen erelid.

Dezelfde vasthoudendheid heeft ook het publiek. Sommige bezoekers hebben al meer dan veertig jaar een abonnement. Vorig jaar ontviel ons helaas de laatste toehoorster die al vanaf het eerste concert in de zaal heeft gezeten. Gelukkig is veel van het bovenstaande door haar uitgebreid verhaald.

In al deze jaren heeft er tweemaal een naamsverandering plaatsgevonden, en in 2017 dus een derde.

De naam IKON kon in de tachtiger jaren niet meer vanwege de IKON (Inter Kerkelijke Omroep Nederland), een omroep met spraakmakende programma’s. Het werd Stadhuisconcerten Naarden totdat we onze muziekserie recentelijk een nieuwe naam moesten geven vanwege ons vertrek uit het Stadhuis Naarden. Maar we blijven ‘De kleine zaal om de hoek’, de nieuwe naam dus. Prachtige programmering dichtbij huis.

Wat maakt de De Kleine Zaal om de hoek concerten zo’n dierbaar evenement?

De locatie in de mooie kerkzaal, met o.a. haar prachtige houten plafond, waar we met elkaar weer dicht op de musici zitten en net als in Naarden bijna samen muziek lijken te maken.

En zeker niet te vergeten u als kamermuziekliefhebber, soms met de partituur in de hand, muisstil. Bijzonder hoe iedereen die hier optreedt, hoe uitdagend de akoestiek ook is, het inspirerend vindt hier op te treden en dus zijn best doet echt Muziek te maken.

Renée van Erven Dorens-Hudig & Evelyn Swemle
Naarden, 17 oktober 2004
(met een bewerking van Dorien van Londen in 2017)