Skip to content
Menu

Privacyverklaring

Uw privacy is van groot belang voor Stichting De Kleine Zaal om de hoek. Wij willen daarom open en transparant zijn over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen en waarom wij deze gegevens bewaren. Daarnaast leest u in dit document wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en hoe u hier gebruik van kunt maken. Persoonsgegevens zoals genoemd in deze verklaring, worden door De Kleine Zaal om de hoek alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving (AVG). Indien u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kleine Zaal om de hoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Het betreft de volgende gegevens:
•  Voor- en achternaam
•  Adresgegevens
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres
•  Bankrekeningnummer

Met welk doel wij uw gegevens verwerken

De Kleine Zaal om de hoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•  het afhandelen van uw betaling;
•  het verzenden van de toegangsbewijzen en onze nieuwsbrief;
•  u te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
•  u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Bewaring, bewaking en wijziging persoonsgegevens

De Kleine Zaal om de hoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 
De Kleine Zaal om de hoek verstrekt geen gegevens aan derden. 
De Kleine Zaal om de hoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies

Uit functionaliteit moet De Kleine Zaal om de hoek gebruikmaken van analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen. De Kleine Zaal om de hoek gebruikt uitsluitend cookies met een puur technische functionaliteit. Ze worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming namens Stichting De Kleine Zaal om de hoek:

Welmoet Vollers-Kok
Van der Helstlaan 2, 1412 HK Naarden
035 694 88 46
06 50 696 543
secretaris@dekleinezaalomdehoek.nl