Skip to content
Menu

Steun de Kleine Zaal om de hoek en word Vriend!

Muziek inspireert en raakt. Het is en blijft een bijzondere ervaring om in een intieme setting te luisteren en te genieten van een prachtig kamermuziekconcert. De Kleine Zaal om de hoek organiseert al 62 jaar kamermuziekconcerten van hoog muzikaal niveau. En hier willen wij nog heel lang mee doorgaan zodat ook komende generaties volop plezier beleven aan en kunnen blijven genieten van inspirerende muziek. 

Waarom Vriend worden?

Zoals u wellicht weet zijn de subsidies voor culturele organisaties de laatste jaren flink gekrompen en daartegenover zijn de kosten per concert gegroeid. Het vrijwillige bestuur is daarom genoodzaakt initiatieven te nemen om de financiële situatie van De Kleine Zaal om de hoek te verbeteren. Zodat wij deze prachtige concertserie nog lang kunnen blijven organiseren. Naast de kaartverkoop is de Kleine Zaal om de hoek afhankelijk van donaties, sponsoren en uiteraard van de Vrienden. Wilt u daarom Vriend worden van De Kleine Zaal om de hoek?

Hoe wordt u Vriend?

Vriend kunt u worden door per kalenderjaar een bedrag van minimaal 25,– euro over te maken op:
Rekeningnummer NL54 ABNA 055 40 41 472 t.n.v. Stichting De Kleine Zaal om de hoek, o.v.v. ‘Vriendenbijdrage 2024’.

Door uw vriendschappelijke bijdrage van minimaal 25,– euro per jaar (jaarlijks opzegbaar) draagt u bij aan de continuïteit van de prachtige concertserie van De Kleine Zaal om de hoek.

Culturele ANBI-status

De Kleine Zaal om de hoek kent een zogenoemde Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor hoeft De Kleine Zaal om de hoek geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen. Ook biedt dit u als donateur extra fiscale voordelen, zo kunt u bijvoorbeeld uw giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting, waardoor schenken netto minder kost.

L’Intrige van James Ensor
L’Intrige van James Ensor

Wat krijgt u als Vriend?

Dankbaarheid van het vrijwillig bestuur en alle musici (die graag bij ons optreden)!

Continuering van onze concertseries zodat u nog lang kunt genieten van prachtige muziek bij u om de hoek. 

De speciale Vrienden Nieuwsbrief ‘Bespiegelingen’ die 3 à 4 keer per jaar verschijnt. In deze nieuwsbrief leest u achtergronden van de musici, over de concerten en over de organisatie achter de schermen.

Oftewel, steun de Kleine Zaal om de hoek en word Vriend!

Bestuur De Kleine Zaal om de hoek
Phyllis, Welmoet, Lucie, Ingrid, Karien